Kartografiska Sällskapet

Kartografiska Sällskapet
PDF Skriv ut Skicka sidan

 

Kartdagar 2016

Kartografiska Sällskapets stora händelse och en av föreningen varumärke är konferensen Kartdagar.

Kartdagarna startade i Gävle 1976 och i samband med 40-års jubileet kommer Kartdagarna återigen att arrangeras i Gävle den 26-28 april 2016 på Gavlerinken Arena.

Målsättningen med Kartdagar är att den ska vara den självklara årliga mötes- och marknadsplatsen för våra medlemmar, yrkesverksamma inom föreningens område och studenter. Vi försöker varje år på Kartdagarna förmedla vad som händer inom Sällskapets olika verksamhetsområden. Under de tre dagarna som konferensen och mässan pågår hålls förutom de rena konferenssessionerna även specialseminarier, kurser och vidareutbildning, workshops samt tekniska sessioner.

Arrangemanget genomförs med hjälp av Sällskapets lokalavdelning i Gävle och i samarbete med Resekompani AB. Inom arrangemanget finns intressanta föredrag, seminarier och kurser inom GIS, geografisk IT, geodesi, fotogrammetri, geografisk information, kartografi, historisk kartografi och arkiv, utbildningsfrågor samt en teknisk utställning. I år kommer även en extra satsning att göras på kartutställningen i.o.m. att 2016 även är Internationella Kartans År – International Map Year (IMY).

Läs mer på www.kartdagar2016.se

Hjärtligt välkomna!

Årets GIS resestipendium 2015 är utdelat

Lantmäteriet har i samverkan med Esri Sverige, Metria och NorrGIS, delat ut årets GIS-stipendium. Resestipendiet har tillkommit till Stefan Stenlunds minne och riktar sig till GIS-verksamma i Sverige som genomfört innovativa och viktiga insatser för att bredda användningen av GIS-teknik.

Mottagare av årets stipendium är Susanne Appelquist, Region Gotland.

Motiveringen är:

Susanne Appelquist, region Gotland, tilldelas stipendiet för sina insatser att sprida användningen av GIS i det dagliga arbetet och med Naturvårdskartan bidra till ett tydligt och enkelt sätt för handläggare, politiker och medborgare att med kartans hjälp förmedla och öka förståelden för naturvärden vid exploatering.

Stipendiet skall användas till deltagande på konferensen GISTAM 2016 som går i Rom, Italien, den 28-29 april 2016.

 

Landrapport 2011 - 2015

Kartografiska producerar vart fjärde år en nationell rapport inför ICA:s kongress de år som en generalförsamling hålls. Landrapporten 2011 - 2015 är nu klar och arbetet med rapporten har hållits ihop av Margareta Elg samt Mats Halling. Dessa har på ett utmärkt sätt sammanställt materialet som kommit in från de svenska kartproducenterna. Nämnas bör också att Kartografiska var den första att överlämna sin rapport till ICA.

Rapporten finns publicerad på www.kartografiska.se/publikationer, men kan även tillfälligtvis läsas och laddas ner härifrån:

Landsrapport 2011-2015 (pdf)

 

Medlemsundersökning 2015

I januari/februari gjordes en medlemsundersökning hos Kartografiskas medlemmar. Undersökningen var en enkät som skickades ut till medlemmarna via e-post. Svaren redovisades på Kartografiskas årsmöte och finns nu tillgängliga här:

Medlemsundersökning 2015 (PDF)

Det fanns även möjlighet att lämna kommentarer i enkäten och dessa kommentarer har Kartografiska stor nytta av i framtida arbetet. Tack alla som svarat på enkäten!
 

ICC 2015

Internationella kartografiska konferensen ICC 2015 hålls i Rio de Janeiro den 23-28 augusti 2015. Temat för ICC 2015 är ”Maps Connecting the World”.

Mer information om ICC 2015 finns att läsa på: www.icc2015.org

 

Sällskapets mentorsförmedling 

Vill du ha en mentor? Vill du diskutera din karriärutveckling, vägval, bolla jobb och tankar med en erfaren person inom samma bransch?  Sällskapets mentorer ställer upp på dina villkor och givetvis med tystnadsplikt genom Kartografiska Sällskapets mentorsförmedling.

Länk till Kartografiska Sällskapets mentorsförmedling.
 

Information in English

Read about Swedish Cartographic Society in English

Kartografiska Sällskapet på Facebook

Vårt anrika Sällskap finns även med på Facebook. Följ oss där så att vi får aktiva sidor.

Direktlänk till oss på Facebook hittar du till höger eller genom att klicka på denna länk till Facebook.
 

Bli medlem i Kartografiska Sällskapet

Bli även du medlem i en av Sveriges äldsta ideellla föreningar som vill lyfta fram och utveckla svensk geodata. Ansök om medlemskap.
 

Senast uppdaterad 2015-08-18 14:19
 

Du är här: Startsida