Kartografiska Sällskapet

Kartografiska Sällskapet
PDF Skriv ut Skicka sidan

Landrapport 2011 - 2015

Kartografiska producerar vart fjärde år en nationell rapport inför ICA:s kongress de år som en generalförsamling hålls. Landrapporten 2011 - 2015 är nu klar och arbetet med rapporten har hållits ihop av Margareta Elg samt Mats Halling. Dessa har på ett utmärkt sätt sammanställt materialet som kommit in från de svenska kartproducenterna. Nämnas bör också att Kartografiska var den första att överlämna sin rapport till ICA.

Rapporten finns publicerad på www.kartografiska.se/publikationer, men kan även tillfälligtvis läsas och laddas ner härifrån:

Landsrapport 2011-2015 (pdf)

 

 

Medlemsundersökning 2015

I januari/februari gjordes en medlemsundersökning hos Kartografiskas medlemmar. Undersökningen var en enkät som skickades ut till medlemmarna via e-post. Svaren redovisades på Kartografiskas årsmöte och finns nu tillgängliga här:

Medlemsundersökning 2015 (PDF)

Det fanns även möjlighet att lämna kommentarer i enkäten och dessa kommentarer har Kartografiska stor nytta av i framtida arbetet. Tack alla som svarat på enkäten!

 

Position 2015

Under Position 2015 hölls även en fin kartutställning med 31 tryckta kartor och 5 digitala bidrag. Vinnarna kommer att representera Sverige på den internationella kartkongressen ICC i augusti, Rio De Janeiro, Brasilien. Vinnarna blev:

 • Årets digitala karta:
  Portal för öppna geodata, Örebro, Örebro kommun
  Juryns motivering: ”Portalen är lättanvänd och har hög funktionalitet. Kartografin är anpassad till det som ska visas.”

 • Årets karta:
  Huddinge – Karta med cykelvägar och sevärdheter, Infab och Huddinge kommun
  Juryns motivering: ”Kartan har en väl avvägd färgsättning och bra textval samt en användbar och välformulerad kringinformation.”
   
 • Årets Elevkarta:
  Landhöjningen på Björkö, Paulina Riblom, Kartotek
  Juryns motivering: ”Tydligt illustrerat tema, bra färgval. Kreativ i val av information i kartan. Titel och generalisering är utmärkande.” 

Mer information och bilder på vinnande kartor kommer på Kartografi sektionens sidor www.kartografiska.se/omks/kartografi
 

 

ICC 2015

Internationella kartografiska konferensen ICC 2015 hålls i Rio de Janeiro den 23-28 augusti 2015. Temat för ICC 2015 är ”Maps Connecting the World”.

Mer information om ICC 2015 finns att läsa på: www.icc2015.org

 

Sällskapets mentorsförmedling 

Vill du ha en mentor? Vill du diskutera din karriärutveckling, vägval, bolla jobb och tankar med en erfaren person inom samma bransch?  Sällskapets mentorer ställer upp på dina villkor och givetvis med tystnadsplikt genom Kartografiska Sällskapets mentorsförmedling.

Länk till Kartografiska Sällskapets mentorsförmedling.
 

Information in English

Read about Swedish Cartographic Society in English

Kartografiska Sällskapet på Facebook

Vårt anrika Sällskap finns även med på Facebook. Följ oss där så att vi får aktiva sidor.

Direktlänk till oss på Facebook hittar du till höger eller genom att klicka på denna länk till Facebook.
 

Bli medlem i Kartografiska Sällskapet

Bli även du medlem i en av Sveriges äldsta ideellla föreningar som vill lyfta fram och utveckla svensk geodata. Ansök om medlemskap.
 

Senast uppdaterad 2015-05-19 08:50
 

Du är här: Startsida