Kartografiska Sällskapet

Tidigare Kartdagar PDF Skriv ut Skicka sidan

Kartdagar

1976 höll Kartografiska Sällskapet de första Kartdagarna i Gävle. Premiären blev mycket lyckad och det var ungefär 170 av Sällskapets medlemmar som deltog i arrangemanget. 1977 höll FIG (den internationella lantmätarföreningen) sin världskongress i Stockholm, varför det inte var lämpligt att hålla Kartdagar det året. Men fr.o.m. 1978 har Kartdagarna arrangerats årligen. Fram t.o.m. 2001 hölls Kartdagarna på ett antal platser inom landet från Kiruna i norr till Malmö i söder för att få en större geografisk spridning bland medlemmarna och för att komma närmare meldemmarna. Det visade sig dock att det med tiden blev svårt att hitta lämpliga ställen som kunde lokalisera Kartdagarna då deltagarantalet ökade och antalet sessioner med föredrag och utställningar krävde större lokaler. 2002 beslutade Sällskapet tillsammans med utställarsammanslutningen MBK-leverantörernas intresseförening att hålla Kartdagarna i tillsammans med GITmässan på Elmia i Jönköping under en treårig försöksperiod. Efter den lyckade föröksperioden har det goda samarbetet med Elmia fortsatt och numera är Kartdagarna och GITmässan starkt kopplade till Elmia och Jönköping. Dagens avtal mellan Sällskapet och Elmia sträcker sig nu t.o.m. 2014.  De senaste åren har Kartdagarna haft över 1 000 konferensdeltagare och GITmässan ett 70-tal utställare med 500-600 dagsbesökare på utställningen.

Senaste årens evenemang

På 2010 års Kartdagar deltog 1 020 konferensdeltagare. Det fanns 66 sessioner med ca 190 föredrag inom olika ämnesområden och mer än 200 föredragshållare var engagerade. På GITmässan fanns 65 utställare och nästan 600 mässbesökare.

Se presentationer och bilder från Kartdagarna 2010

2011 hölls en gemensam konferens med SKMF och ULI som kallades för GIT 2011. På även vid denna konferens blev deltagarantalet mer än 1 000.

Senast uppdaterad 2012-01-17 16:20
 

 

Sponsorer för Kartdagarna 2014:
 adtollo logotyp.gif

 

Cartesia logo

 

esri

   

lantmateriet

 

 

Du är här: Startsida Kartdagarna Tidigare Kartdagar