Kartografiska Sällskapet

Tidigare Kartdagar PDF Skriv ut Skicka sidan

Kartdagar

1976 höll Kartografiska Sällskapet de första Kartdagarna i Gävle. Premiären blev mycket lyckad och det var ungefär 170 av Sällskapets medlemmar som deltog i arrangemanget. 1977 höll FIG (den internationella lantmätarföreningen) sin världskongress i Stockholm, varför det inte var lämpligt att hålla Kartdagar det året. Men fr.o.m. 1978 har Kartdagarna arrangerats årligen. Fram t.o.m. 2001 hölls Kartdagarna på ett antal platser inom landet från Kiruna i norr till Malmö i söder för att få en större geografisk spridning bland medlemmarna och för att komma närmare meldemmarna. Det visade sig dock att det med tiden blev svårt att hitta lämpliga ställen som kunde lokalisera Kartdagarna då deltagarantalet ökade och antalet sessioner med föredrag och utställningar krävde större lokaler. 2002 beslutade Sällskapet tillsammans med utställarsammanslutningen MBK-leverantörernas intresseförening att hålla Kartdagarna i tillsammans med GITmässan på Elmia i Jönköping under en treårig försöksperiod. Efter den lyckade föröksperioden har det goda samarbetet med Elmia fortsatt och numera är Kartdagarna och GITmässan starkt kopplade till Elmia och Jönköping. Dagens avtal mellan Sällskapet och Elmia sträcker sig nu t.o.m. 2014.  De senaste åren har Kartdagarna haft över 1 000 konferensdeltagare och GITmässan ett 70-tal utställare med 500-600 dagsbesökare på utställningen.

Nedan finns programmet från tidigare Kartdagar och gemensamm konferenser med andra föreningar:

 

Senast uppdaterad 2016-04-01 08:46
 

Huvudsponsorer Kartdagarna 2016:

esri

lantmateriet

 

metria

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

Du är här: Startsida Kartdagarna Tidigare Kartdagar